CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SẢN XUẤT THỰC PHẨM THỦY KHÔI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN SẢN XUẤT THỰC PHẨM THỦY KHÔI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Minh Hiệp 3, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn La Thạch, Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất, đóng gói và kinh doanh: Bánh quy, snack bim bim và các sản phẩm bánh tương tự
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN66523.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2023 – 28/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: