CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG GIANG LAI CHÂU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG GIANG LAI CHÂU

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Nhà xưởng 1: Xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Nhà xưởng 2: Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế, chế biến và đóng gói: Hạt Mắc ca khô, nhân Mắc ca khô
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN66223.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/11/2023 – 27/11/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: