CÔNG TY TNHH PM COFFEE

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH PM COFFEE

Địa chỉ:

Thôn Hòa Nam 2, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến và đóng gói sản phẩm từ cà phê (Cà phê hạt rang; Cà phê rang xay)
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN66123.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/11/2023 – 23/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: