CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM LOGISTICS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM LOGISTICS

Địa chỉ:

Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xưởng: 324 ĐT743A, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Bảo quản, kinh doanh hàng thực phẩm bao gói sẵn và rau, củ, quả, trứng
(Food code: CII; FI)

Mã số:

GOODVN65823.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/12/2023 – 04/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: