CÔNG TY TNHH ĐÀO GIA THỊNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐÀO GIA THỊNH

Địa chỉ:

Thôn Cẩm Văn Tây, Xã Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 7744:2013

Phạm vi:

Gạch Terrazzo

Mã số:

GOODVN65523.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

23/11/2023 – 22/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: