CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HỒ HUY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HỒ HUY

Địa chỉ:

62 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, lắp ráp, lắp đặt và kinh doanh: thiết bị đầu cuối thông tin di động, thiết bị định vị, thiết bị RFID, thiết bị giám sát hành trình, camera hành trình

Mã số:

GOODVN6524.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/03/2024 – 20/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: