CÔNG TY TNHH MINH MẪN MÊ KÔNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MINH MẪN MÊ KÔNG

Địa chỉ:

Số thửa 369, Ấp 1, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 9340:2012

Phạm vi:

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn

Mã số:

GOODVN65023.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/12/2023 – 18/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: