CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI GÒN TÂY BẮC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI GÒN TÂY BẮC

Địa chỉ:

Ấp Trạm Bơm, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Xử lý nước thải

Mã số:

GOODVN64723.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2023 – 28/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: