CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TA SA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TA SA

Địa chỉ:

216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Cung cấp các loại dịch vụ: Khảo sát, thiết kế, lắp đặt, cài đặt phần mềm, kích hoạt thiết bị, đưa vào vận hành khai thác, bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố, sửa chữa thiết bị (BTS, Microwave, Optical fiber, Core, NOC, IT);
2. Cung cấp nhân sự cho các dự án truyền thông: Giám sát, quản lý chất lượng lắp đặt; Bảo dưỡng, vận hành khai thác; Quản lý chất lượng và tiến độ dự án

Mã số:

GOODVN64523.OH&SMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/11/2023 – 20/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: