CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THANH HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THANH HÀ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Ô 54,56 DC 71 Đường NA7 KDC Việt Sing, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Bếp ăn: C4, Ô 6, KDC Thuận Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Cung cấp suất ăn công nghiệp
(Food code: E)

Mã số:

GOODVN64323.FSMS & GOODVN64323.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/09/2023 – 21/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THANH HÀ