CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẢO KHANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẢO KHANG

Địa chỉ:

623 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Mã số:

GOODVN64223.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/12/2023 – 17/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: