CÔNG TY TNHH ĐÀO DUY LONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐÀO DUY LONG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: C7/130 Ấp 3, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 34A Lê Đình Dương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bao bì chai, lọ nhựa chứa đựng thực phẩm
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN63923.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

04/12/2023 – 03/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: