CÔNG TY CP ĐÔNG Á

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP ĐÔNG Á

Địa chỉ:

Khu 9, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất cơ bản

Mã số:

GOODVN63523.QMS & GOODVN63523.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

8/11/2023 – 7/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: