CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG THỰC QUỲNH ANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG THỰC QUỲNH ANH

Địa chỉ:

Tổ dân phố phố Mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020 & GMP

Phạm vi:

Kinh doanh gạo
(Food code: FII)

Mã số:

GOODVN63423.FSMS & GOODVN63423.HACCP & GOODVN63423.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/11/2023 – 27/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: