CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC VIỆT PACKAGING

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC VIỆT PACKAGING

Địa chỉ:

Km 19, Quốc lộ 5A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bao bì carton

Mã số:

GOODVN63323.QMS & GOODVN63323.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/12/2023 – 11/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: