CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG DW

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG DW

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đội 3, Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Kinh doanh: LANG CAFE – Tầng 5, TTTM Lotte, số 272 Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh dịch vụ ăn uống
(Food code: E)

Mã số:

GOODVN63223.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/11/2023 – 14/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: