HỘ KINH DOANH GIA TRUYỀN HÀ QUANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH GIA TRUYỀN HÀ QUANG

Địa chỉ:

Thửa đất số 83, Tờ bản đồ số 36, Tổ 30, Khu 3, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh trà
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN63123.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/12/2023 – 14/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: