CÔNG TY CỔ PHẦN Ê ĐÊ CAFÉ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN Ê ĐÊ CAFÉ

Địa chỉ:

Buôn KLa, Xã Dray Sáp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế và đóng gói các loại cà phê
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN63023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/11/2023 – 23/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: