HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG YÊN LẬP

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG YÊN LẬP

Địa chỉ:

Thôn Phủ Yên 3, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Chuối
Diện tích sản xuất: 5 Ha
Sản lượng dự kiến: 100 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN62823.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/11/2023 – 21/11/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: