HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT XUÂN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT XUÂN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Phượng Lâu, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Chuối
Diện tích sản xuất: 1 Ha
Sản lượng dự kiến: 20 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN62723.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/11/2023 – 21/11/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: