NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Địa chỉ:

Đường 5, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất vô cơ cơ bản trong ngành thực phẩm: NaOH, HCl, Clo lỏng, Natri Siliact, H2SO4 tinh khiết, H2SO4 kỹ thuật và các sản phẩm gốc Clo: PAC, PAC – F, FeCl3, và Natri Hypoclorit (Javen)
(Food code: K)

Mã số:

GOODVN62623.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/11/2023 – 26/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: