CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ PCCC GIA HƯNG (ISO 9001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ PCCC GIA HƯNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Khu Chùa Bé, Thôn Phương Bảng, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương, Bột bả, Vữa khô trộn sẵn

Mã số:

GOODVN62423.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/11/2023 – 29/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: