CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ PCCC GIA HƯNG (TCVN)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ PCCC GIA HƯNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Khu Chùa Bé, Thôn Phương Bảng, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 8652:2020 & TCVN 7239:2014 B

Phạm vi:

TCVN 8652:2020: Sơn tường dạng nhũ tương
TCVN 7239:2014: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Mã số:

GOODVN624-123.HC5 & GOODVN624-223.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/11/2023 – 29/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: