HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BẮC SÔNG HỒNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BẮC SÔNG HỒNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Thố Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau ăn lá, Rau ăn thân, Rau ăn quả, Rau gia vị
Diện tích sản xuất: 4 Ha
Sản lượng dự kiến: 80 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN62323.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/12/2023 – 04/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: