CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NAM NGUYÊN BÌNH PHƯỚC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NAM NGUYÊN BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 338/83/30 Khu phố 5, đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Lô B6, Đường D3, KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng sản phẩm Hỗn hợp bê tông trộn sẵn (Bê tông tươi)

Mã số:

GOODVN6224.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/01/2024 – 25/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: