CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 89M

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 89M

Địa chỉ:

122 Đường Số 4, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh chả cá, cơm cháy, bánh tráng mực;
2. Đóng gói và kinh doanh bánh bao

(Food code: CI, CIV, FI)

Mã số:

GOODVN62023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/12/2023 – 04/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: