CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DORAFOODS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DORAFOODS

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 48, Tổ 3, Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Xóm Đông Thượng, Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP (TCVN 5603:2023 – CXC 1-1969, Revised 2020)

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh nước trái cây

Mã số:

GOODVN61522.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/06/2022 – 15/06/2023

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: