CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MINH THIỆN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MINH THIỆN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Ấp Hiệp Quới, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh 1: Ấp Tây Hòa, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Địa điểm kinh doanh 2: Ấp Tân Phú, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Đóng gói trái cây tươi và đông lạnh
(Food code: CII)

Mã số:

GOODVN6124.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/01/2024 – 24/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: