CÔNG TY TNHH FAR EAST TECH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH FAR EAST TECH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Khu 7, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Khu Công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất, gia công các loại Jig, khuôn mẫu;
2. Kinh doanh các linh kiện, phụ kiện trong ngành công nghiệp điện tử

Mã số:

GOODVN6123.QMS

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

06/03/2023 – 05/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: