CÔNG TY TNHH TTC HÀ NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TTC HÀ NAM

Địa chỉ:

Lô II- CN- 10.4 KCN Thanh Liêm, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh muối công nghiệp (muối kẽm, muối canxi, muối bari, muối magie) và muối kim loại tổng hợp (chất ổn định nhiệt)

Mã số:

GOODVN60723.QMS & GOODVN60723.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/11/2023 – 19/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: