CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NATURAL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG NATURAL

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số nhà 11/66, Tổ 13, Khu Phố Bình Thuận 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Sản xuất: T13/2A, Đường Thuận Giao 09, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh yến sào: Yến hũ
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN60623.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/12/2023 – 09/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: