CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯU NGUYỄN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯU NGUYỄN

Địa chỉ:

43-45-47 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Mã số:

GOODVN60523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/12/2023 – 13/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: