Hộ kinh doanh Exo.Iq – Chồn 100

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  Hộ kinh doanh Exo.Iq – Chồn 100

Địa chỉ:

Đường 9, Thôn Tây Lạc, Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Cà phê (Rang, xay)
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN60423.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: