CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUẤT NHẬP KHẨU HỮU ĐỨC TÂY NINH (HQ)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUẤT NHẬP KHẨU HỮU ĐỨC TÂY NINH

Địa chỉ:

Tổ 3, Ấp Suối Dộp, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

QCVN 01 – 190:2020/BNNPTNT

Phạm vi:

Bã mì

Mã số:

GOODVN6024.HQ

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/03/2024 – 12/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: