CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ AN TOÀN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ AN TOÀN

Địa chỉ:

Tầng 4, số 211 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Thiết kế mạch thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối viễn thông;
2. Xây dựng hệ thống, phát triển phần mềm quản lý thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối viễn thông để giám sát, cảnh báo (trong lĩnh vực an ninh an toàn và mã hoá dữ liệu);
3. Cung cấp, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ sản phẩm thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối viễn thông;
4. Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và chăm sóc khách hàng

Mã số:

GOODVN6623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/03/2023 – 29/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: