Cơ sở cà phê Trọng Tín

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  Cơ sở cà phê Trọng Tín

Địa chỉ:

Thôn Tây Lạc, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Cà phê (Rang, xay)
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN60223.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: