CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐẠT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐẠT

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ 8, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Sản xuất: TDP Đài 1, Phường Đắc Sơn, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh dây cáp điện

Mã số:

GOODVN60123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/11/2023 – 27/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: