CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÙNG THỊNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÙNG THỊNH

Địa chỉ:

25 Đường Phan Văn Hân, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten- nơ

Mã số:

GOODVN60023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: