CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRÀ VG VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRÀ VG VIỆT NAM

Địa chỉ:

2/7A Đường số 30, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất, phối trộn, đóng gói và kinh doanh trà
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN59823.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: