CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THƯ ANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THƯ ANH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 70, Phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Sản xuất: Số 34 Đường Trường Chinh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất, gia công cấu kiện kim loại;
2. Sản xuất sản phẩm nội thất sử dụng trong giáo dục và cơ quan hành chính

Mã số:

GOODVN59723.QMS & GOODVN59723.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: