CÔNG TY TNHH YẾN SÀO NHA TRANG SK NEST

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH YẾN SÀO NHA TRANG SK NEST

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 102/1, Đường Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Thống Nhất, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế, chế biến các sản phẩm từ tổ yến
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN59623.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/12/2023 – 05/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: