CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH ANH PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH ANH PHÁT

Địa chỉ:

Thôn 6, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh khay giấy định hình từ giấy tái chế

Mã số:

GOODVN59423.QMS&EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023- 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: