HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN THÔNG ĐỎ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN THÔNG ĐỎ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đường Phạm Văn Đồng, TDP 3, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Kon Tu Rằng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Cam
Diện tích sản xuất: 5 Ha
Sản lượng dự kiến: 35 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN59323.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/11/2023 – 28/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: