HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN VÂN NỘI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN VÂN NỘI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Xóm Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Thố Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau ăn lá, Rau ăn thân, Rau ăn quả, Rau gia vị
Diện tích sản xuất: 4 Ha
Sản lượng dự kiến: 80 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN59223.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/12/2023 – 04/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: