CÔNG TY TNHH HYUNDAE BIDET VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HYUNDAE BIDET VIỆT NAM

Địa chỉ:

Ấp 2, Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và thương mại thiết bị vệ sinh thông minh

Mã số:

GOODVN59023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/10/2023 – 14/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: