CÔNG TY TNHH RATOC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH RATOC

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 124 Đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Trung tâm đánh giá không phá huỷ – 140 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

1. Sản xuất máy đo độ tập trung Iode tuyến giáp, máy đo chuẩn liều;
2. Sản xuất xe đẩy tiêm bọc chì cho phòng xạ trị

Mã số:

GOODVN58723.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: