HTX DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VĨNH TÂN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VĨNH TÂN

Địa chỉ:

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ vệ sinh môi trường: thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt

Mã số:

GOODVN58423.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: