CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU CAM LỘ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU CAM LỘ

Địa chỉ:

Thôn Minh Chính, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Chế biến mủ cao su thiên nhiên

Mã số:

GOODVN58323.QMS & GOODVN58323.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/11/2023 – 12/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: