CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY TIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY TIẾN

Địa chỉ:

Số 31 Đường Que Hàn, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Cung cấp, chế tạo, lắp dựng nhà khung thép làm nhà ở, nhà xưởng, văn phòng

Mã số:

GOODVN58223.OH&SMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/10/2023 – 09/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: