CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Địa chỉ:

212/A44+A51 Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Quản lý vận hành chung cư, khu dân cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn

Mã số:

GOODVN58123.OH&S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: